ലിംഗ വലുപ്പം കുറവാണോ എന്നുള്ള സംശയം മിക്ക പുരുഷന്മാർക്കും ഉള്ളതാണ് അത് മിക്കവാറും സത്യവുമാണ്,! ഇന്നത്തെ ആഹാരരീതിയും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും കാരണം മിക്ക പുരുഷന്മാർക്കും ലിംഗ വലുപ്പത്തിലും ഉദ്ധാരണത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്,
ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല എന്ന് അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലെ യുവതലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികളിൽ അൻപതുശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ. ഇൻറർനെറ്റിൽ നീലച്ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നവരാണ്. അവർക്കു ലിഗത്തിനെപ്പറ്റിയും വലുപ്പത്തിനെകുറിച്ചു മുൻധാരണ ഉണ്ട്. തന്റെ പങ്കാളിയുടെ ലിഗവും നീലച്ചിത്ര നായകമാരെപോലെ ആകണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്,

അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ലിംഗ വലിപ്പം പ്രശ്നമല്ല എന്ന ധാരയുമായി പോകുന്ന പുരുഷൻ തീർച്ചയായും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ പരാചയപെടുകയും ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പരിഹാസത്തിനു പാത്രമാകാറുണ്ട് പലരും.
എന്നാലോ തികഞ്ഞ ലിംഗ വലിപ്പവും വണ്ണവുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് പോകുന്ന പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ മുൻപിൽ യുദ്ധം ജയിച്ച ധീര യോദ്ധാവിനെ പോലെ നിൽക്കും. സ്ത്രീകൾ കൊതിയോടെയും ആരാധനയുടെയും അവനെ പുൽകാൻ കാത്തിരിക്കും,

“ലിംഗ വലിപ്പവും ഉദ്ധാരണവും ഇല്ലാത്ത പുരുഷന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റു പോയ പടയാളിയെ പോലെ സ്ത്രീകളുടെ മുൻപിൽ നാണം കേട്ട് പോകാറുണ്ട്.”

നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും ഒറ്റക്ക് പടപൊരുതി വിജയിക്കുന്ന ധീര പുരുഷ കേസരി ആകാൻ സ്ത്രീകൾ കൊതിയോടെ നോക്കുന്ന യോദ്ധാവാകാൻ പടക്കളത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പൊരുതാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ.
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഉൽപ്പനം ആണ് X-PLUS ഈ ഉത്പന്നം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയു , ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാം വിശദമാക്കാം.
വളരെ പണ്ട് പുരാതന കാലം തൊട്ട് വാൽസ്യായമഹർഷിയുടെ കാമശാസ്ത്രയിൽ പറയുന്ന 20 അമൂല്യ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നിർമിക്കപ്പെട്ട അമൂല്യമായ ഒരു ഉല്പന്നമാണ് X-PLUS ലോകത്തു നമ്പർ വൺ ആയി വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു ലിംഗവർധന ഉത്പന്നം . ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ചു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

പറയുന്നത് പോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം ലഭിക്കുമൊ ? ??

ഉത്തരം ലഭിക്കും എന്നാണ് കാരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കാണാൻ കഴിയും എന്തെന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതു കോശങ്ങൾ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് .ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു വിത്യാസം ഉടൻ അറിയാൻ സാധിക്കും കാരണം ഉത്തേജനത്തിന്റെ തോതിലെ വിത്യാസം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ ഫലം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്

മറ്റുള്ള ലൈംഗിക ഉത്തേജക മരുന്നുകൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്തു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാൽ X – Plus ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്തു മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഉന്മേഷം തരുന്ന ഒന്നല്ല ദിവസം മുഴുവൻ ചുറു ചുറുക്കോടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, അതിനുള്ള കാരണം ഇതൊരു ഭാരതീയ ശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ഔഷധം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനാൽ ശരീരത്തിന് യാതൊരു വിധ പാർശ്വ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല .
ഉപയോഗിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽത്തന്നെ അത്ഭുത വളർച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്, അതിനാൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

ലിംഗം വണ്ണം കൂട്ടാനും നീളം കൂട്ടാനുള്ള എന്നതിനുപരിയായി ചെയ്യുന്നത്
1. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ സമയപരിധി കൂടുന്നു
2. ലൈംഗിക സംതൃപ്തി വളരെ അധികം കൂടുകയും ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നു
3. ലൈംഗിക ആത്മവിശ്വാസം കൂടുന്നു ഇത് ലൈംഗിക ബന്ധപെടലുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നു
4. നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക പങ്കാളിയുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വർധിക്കുന്നു
5. ആദ്യ ഉപയോഗത്തിനുശേഷം വിത്യാസം എങ്ങനെ അറിയാം എല്ലാ ആഴ്ചയും 1CM വച്ച് വിനീളം വർധിക്കുന്നു 4 ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം നിങളുടെ ലിംഗം 3-4 CM നീളം വര്ധിച്ചിരിക്കും അതിനൊത്ത വണ്ണവും വന്നിട്ടുണ്ടാകും.
slide 4 to 5 of 3
ആദ്യ ഉപയോഗത്തിനുശേഷം വിത്യാസം എങ്ങനെ അറിയാം എല്ലാ ആഴ്ചയും 1CM വച്ച് വിനീളം വർധിക്കുന്നു 4 ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷം നിങളുടെ ലിംഗം 3-4 CM നീളം വര്ധിച്ചിരിക്കും അതിനൊത്ത വണ്ണവും വന്നിട്ടുണ്ടാകും.

6 വർഷത്തിലധികമായി നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള നിരവധി ആളുകളുടെ ലൈഗിക ജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് !!, ലക്ഷകണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളക്കായി പത്തുലക്ഷത്തിലധികം വിറ്റുകഴിഞ്ഞു , ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലെ ലിംഗ വർധന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ മുൻ പന്തിയിലാണ് എക്സ് പ്ലസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി സൗകര്യവും ഉണ്ട്.

BUY NOW @ ₹1500

₹2000

OUR HAPPY CUSTOMERS

"This improved my performance and energy. I was trying to find something that would actually show some results, this product did just that."

Raj Kiran

"good"

abin

"very good product"

mohanan

"സൂപ്പർ പ്രോഡക്ട് "

mani kottayam

"It has been a month since i used this product and i’m so proud to say that the product really works now got a total of 2cm – 3cm added. thanks to this product. "

Thomas Kottayam

"Really good quality, amazing product Excellent quality Best quality Very very very good Good quality "

Ashkar Varkala

"Good Product ...more useful to couples many times I am using this product I feel so happy & more interesting to sex with my partner vaishak 🥰🥰 th as thnku so much ur product by Deepika joseph pala Ramapuram "

Manu Joseph

"Very nice product,it works effectively for long time,no harms for body ."

Riyas Malappuram

"ടൈമിംഗ് ഒരു രക്ഷയുമില്ല "

വിജയൻ

"Helps me and my wife in a positive way. We have more energy then usual. Our second time ordering this. "

Deepa Cochin

"- വലുപ്പം കുടുന്നുണ്ട് കഴിക്കൽ നിറുത്തിയാൽ കുറയുമോ "

അലി

"- It's very very excellent product..... Help me & energy full........ So any one can use this product.... "

Sumesh Kannur

"The product X Plus is quite good for penis enlargement. Not only this, it also helped me get some extra time during the act. Now I can last longer and satisfy my partner in bed. Recommended to all. "

Murugavel

"This improved my performance and energy. I was trying to find something that would actually show some results, this product did just that. "

K vignesh

"I M HAPPY VERY GOOD AND NATURAL PRODCUT REALY HELP IN MY DAILY LIFE ITS EASY TO TAKE AND CARRY I M REALLY VERY HAPPY WITH THIS SUPLIMENT "

Musthafa

"It has been a month since i used this product and i’m so proud to say that the product really works now got a total of 2cm – 3cm added. thanks to this product. "

Thomas Kottayam

"Good product I personally use it and it gives a very good result to me I prescribed you all to at least try once and I sure u get very good result. "

jiwan prasad

"It’s a really good product and effective within a week. "

Tahawur Hussain

"I am happy with this product's quality and supplier. "

Susheel Singh Raghav

"Item is very useful. I'm using this since last two months. I'm satisfied with the item "

Binod kotnala

"Been using it for a while.. So far feel little more energetic. Good product "

Anindya

"Value for money ,this product helps me to boost energy levels ! "

sadath

"It's a great and genuine product. Highly recommended "

Harsh Kumar Narula

"Very nice product,it works effectively for long time,no harms for body . "

Amardeep vishwakarma

"This product is very effective and without any side effects. One can use this product anytime. Very reliable. Value for money. "

PRITHVI

"It's very very excellent product..... Help me & energy full........ So any one can use this product.... "

ashok kumar chaudhary

"Helps me and my wife in a positive way. We have more energy then usual. Our second time ordering this. "

Amit

"I like this product . This product is very good and very helpfull for us for gaining endurance and strength in our body. "

Abhishek chaudhary

"Very nice product,it works effectively for long time,no harms for body . "

Amardeep vishwakarma

"Really good quality, amazing product Excellent quality Best quality Very very very good Good quality "

RAKESH KUMAR KUSHWAHA